Triorep sponsort Klimmen tegen MS

28 mei, 2014
Hits: 3493

Op maandag 9 juni 2014, Tweede Pinksterdag, zal alweer de vierde editie van Klimmen tegen MS plaatsvinden op de flanken van de legendarische Kale Berg, de Mont Ventoux.

Onze motivatie? 17.000 patiënten in Nederland die lijden aan de chronische ziekte Multiple Sclerose. MS is de meest invaliderende aan- doening onder jonge mensen in Nederland. Het sportieve doel van het evenement is het één of meerdere keren beklimmen van de Reus van de Provence. Waar bij de eerste twee edities de beklimming per fiets centraal stond is Klimmen tegen MS er vanaf 2013 ook voor (hard)lopers. In 2013 gingen bijna 400 deel- nemers de uitdaging aan en werd 20 mei 2013 een dag om nooit meer te vergeten. 

 

Misschien wil je wel lid worden van ‘Le Club des Cinglés du Mont Ventoux’. Om tot dit illustere en inmiddels ook onder Nederland- se en Belgische fietsers zeer bekende genootschap toegelaten te worden, moet je de drie zijden van de Ventoux op één dag beklimmen. Na gedane zaken heb je 136 km afgelegd en 4.390 meter geklommen, een serieuze uitdaging dus, maar dat is één beklimming uiteraard ook.

Iedereen die op sportieve wijze wil bijdragen aan de strijd tegen MS is van harte welkom, in teamverband, individueel of in estafettevorm. Wij geloven sterk in de kracht van beweging, samen bewegen helpt ons allemaal verder in de strijd tegen MS. Het Nationaal MS Fonds deelt deze visie en daarom gaan alle sponsoropbrengsten van Klimmen tegen MS rechtstreeks naar het Nationaal MS Fonds.

De organisatie van Klimmen tegen MS is in zijn geheel in handen van betrokken, onbezoldigde, vrijwilligers die zich 100% inzetten voor een uitstekende begeleiding voor, tijdens en na het evenement. Ter voor- bereiding op het evenement worden meerdere informatie bijeenkom- sten en voorbereidingstochten georganiseerd waar op vrijwillige basis aan kan worden deelgenomen.

Op zoek naar een nieuwe sportieve uitdaging op de Mont Ventoux, schrijf je dan nu in op www.klimmentegenms.nl en strijd mee tegen Multiple Sclerose! 

 

Naar boven